logo2
WinkelwagenZoeken

Hier vind je originele, trendy muurstickers ,
hiermee geef je je kamer een gloednieuwe look..
leuke cadeautjes voor elke gelegenheid,
wij maken ook stickers op aanvraag.
Nieuw in ons assortiment


©2018 dilanjas webwinkel beginnen - powered by LB Media webshop


Privacy & Cookiebeleid 

Dilanja's,
gevestigd aan Houtstraat 120 6102 BL Echt,
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.dilanjas.nl
Houtstraat 120
6102 BL Echt
Email: Info@dilanjas.nl

Eigenaar is de Functionaris Gegevensbescherming van dilanja's
Hij/zij is te bereiken via info@dilanjas.nl Persoonsgegevens die wij verwerken.

Dilanja's verwerkt uw persoonsgegevens

doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Lijst met contactgegevens en of bestellingen van de klant via een app
- Bankrekeningnummer
- foto's voor verwerking van persoonlijke producten

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@dilanjas.nl, dan verwijderen wij deze informatie.Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Dilanja's
verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het maken van persoonlijke producten  Overeenkomst
- Het afhandelen van uw betaling Overeenkomst
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder  Toestemming
- U te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren  Overeenkomst
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten Toestemming
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken Toestemming
- Om goederen en diensten bij u af te leveren Overeenkomst
- dilanja's verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. Wettelijk

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Dilanja's
bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende  van persoonsgegevens: 
Naw gegevens of factuur bewaartermijn van 7 jaar
Inactieve account van  klanten worden na 2 jaar vewijderd
Gegevens voor persoonlijke producten worden bewaard zolang het nodig is voor uitvoering van het product en eventuele nabestellingen, Dit in overleg met de klant.

Delen van persoonsgegevens met derden

Dilanja's deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. dilanja's blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 
Bewerkersovereenkomsten zijn afgesloten met de volgende partijen:
-Accumulus

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

dilanja's gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door dilanja's en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@dilanjas.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. dilanja's wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Dilanja's neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@dilanjas.nl


Beveiling van u gegevens,
- Beveiligingssoftware, avast is onze virusscanner en firewall
- Onze webshop is voorzien van TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding.Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje     in de adresbalk. Dit slotje op onze site zorgt er voor dat u veilig kunt betalen op onze website.

Dilanja's verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. dilanja's blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 
SLUITEN